دانشگاه شيراز
کد کاربر
رمز
 

کاربر گرامی، لطفاً از در اختیار قرار دادن اطلاعات اکانت کاربری خود در سامانه های اداری و یا آموزشی دانشگاه، به سایرین برای انجام امور جداً خودداری فرمایید.

 همکاران گرامی برای ورود به سامانه قدیم اتوماسیون اداری از آدرس زیر استفاده نمایید:

https://didgah.shirazu.ac.ir

 

امام رضا (ع):

قرآن ریسمان محکم الهی و رشته ی استوار و مطمئن او در میان بندگان است.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>